25
mei

Studium is AVG / GDPR proof!

De Europese Unie heeft een stap gezet in de bescherming van het fundamentele recht op privacy voor iedere inwoner van de EU met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die van kracht is vanaf 25 mei 2018. Simpel gezegd, inwoners van de EU zullen nu meer zeggenschap hebben over wat , hoe, waarom, waar en wanneer hun persoonlijke gegevens worden gebruikt, verwerkt of verwijderd. Deze regel verduidelijkt hoe de EU-wetgeving inzake persoonsgegevens ook buiten de grenzen van de EU van toepassing is. Elke organisatie die met persoonsgegevens van EU-inwoners werkt, ongeacht locatie, heeft verplichtingen om de gegevens te beschermen.

Hoe zetten wij ons in?
Studium hecht grote waarde aan haar rol en reputatie als een betrouwbare zakenpartner en daarmee ook aan de garantie van het recht op privacy voor u als klant (of leverancier). De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we aan de AVG/GDPR voldoen. Studium heeft processen en procedures ingevoerd om te voldoen aan de verschillende bepalingen van AVG/ GDPR: gegevensverwerkingsovereenkomsten worden ondertekend, een procedure voor het verwijderen van gegevens geïmplementeerd en anonimisering van het gebruik van de website wordt verhoogd.

Welke stappen hebben we genomen om ons voor te bereiden op GDPR?
We hebben grondig onderzocht welke persoonlijke gegevens we opslaan en waar we deze opslaan. We hebben de vereiste wijzigingen doorgevoerd in onze interne processen en procedures die vereist zijn om de naleving van AVG / GDPR te bereiken en te handhaven.

  • We hebben ervoor gezorgd dat we altijd toestemming van u zullen krijgen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op te slaan en u uit te leggen hoe deze wordt gebruikt.
  • We hebben ons privacybeleid en cookiebeleid herzien om ervoor te zorgen dat duidelijk wordt uitgelegd hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en welke cookies kunnen worden gebruikt.
  • We hebben een cookie-configurator en een cookie-melding ontwikkeld waarmee bezoekers van www.studium.nl kunnen configureren welke cookies worden geplaatst.
  • We hebben een privacy manager aangesteld, die gecontacteerd kan worden om verwijdering van uw persoonlijke gegevens aan te vragen via privacy@studium.nl.
  • Onderaan elke promotionele e-mail die naar onze klanten en relaties wordt verzonden is de mogelijkheid om uit te schrijven voor deze promotionele e-mails. 
  • We hebben beoordeeld hoe lang we persoonlijke gegevens opslaan en wanneer persoonlijke gegevens uit onze opslagruimten moeten worden verwijderd.
  • We hebben processorovereenkomsten gesloten met derde partijen die onze gegevens verwerken.
  • We zullen onze naleving communiceren aan onze stakeholders.

Wij vinden privacy belangrijk en zullen in toekomst onze procedures verbeteren zodra wij een gebrek aan naleving vaststellen. Het Privacybeleid en Cookiebeleid van Studium is te lezen op onze website: www.studium.nl. Voor vragen of opmerkingen: privacy@studium.nl of 033-760 02 43.

AddThis disabled due to cookie consent.