In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken wanneer je contact met ons hebt. Als je akkoord gaat met dit privacybeleid, dan ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en overige updates.

In dit privacybeleid geven wij een toelichting op de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken wanneer je contact met ons hebt. Als je akkoord gaat met dit privacybeleid, dan ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en overige updates. 

 

Wie zijn wij

Wij zijn Studium B.V., een leverancier van technische opleidingen, die gevestigd is aan de Wiekenweg 30, 3815 K te Amersfoort in Nederland.

Studium B.V.  verwerkt en analyseert gegevens met als doel zo goed mogelijk in te spelen op jouw behoeften als klant. Studium B.V. is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonlijke gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. Studium B.V. hecht grote waarde aan haar rol en reputatie als betrouwbare business partner en in die hoedanigheid ook aan het zeker stellen van het recht op privacy voor jou als klant (of leverancier).

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van je gegevens kan je contact met ons opnemen via privacy@studium.nl.

 

De soorten persoonlijke informatie die wij verwerken

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan jou gerelateerd kunnen worden. Wij kunnen de volgende categorieën persoonlijke informatie verzamelen en verwerken:

Persoonsgegevens

Studium verwerkt de persoonsgegevens die wij van jou of van je werkgever ontvangen om je aan te melden voor of meer informatie te verzenden over onze diensten en producten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor een opleiding of training of een informatieaanvraag. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: je naam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, emailadres, telefoonnummer en overige contactgegevens. Maar ook je functie, betalingsgegevens en overige gegevens gerelateerd aan de opleiding waar je je voor inschrijft, eventuele feedback over de opleiding of onze organisatie en overige informatie die je aan ons verstrekt. Daarnaast verwerken wij gegevens in het kader van je opleiding, zoals aanwezigheid, resultaten en hoe je de opleiding hebt afgerond.

Je contactgegevens en gegevens over je persoonlijke account of registratie

Je contactgegevens kunnen je adres, vestigingsplaats, telefoonnummer en e-mailadres omvatten. Als je je voor een bepaalde dienst registreert of een persoonlijke account aanmaakt, kunnen wij ook je inloggegevens en andere informatie vastleggen die je op het account- of registratieformulier invult.

Onze communicatie met jou

Als je ons een e-mail stuurt of online via social media een bericht stuurt, leggen wij je communicatie met ons vast. Als je ons belt, leggen wij jouw vragen of klachten vast in onze database.

 

De doeleinden waarvoor wij jouw gegevens gebruiken

De voornaamste doeleinden waarvoor wij jouw persoonlijke informatie gebruiken, zijn:

Om diensten aan je te verlenen

Studium verwerkt de persoonsgegevens die wij van jou of van je werkgever ontvangen om je aan te melden voor of meer informatie te verzenden over onze diensten en producten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om gegevens die wij ontvangen bij aanmelding voor een opleiding of training of een informatieaanvraag. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding of training;
  • Controleren van kredietwaardigheid;
  • Het verzorgen van de door jou gekozen opleiding;
  • Het uitvoeren van analyses zodat wij onze dienstverlening en producten kunnen verbeteren;
  • Om je informatie of een nieuwsbrief toe te zenden;
  • Om te voldoen aan de op Studium rustende wet- en regelgeving.

Om het gebruik van onze online diensten voor je te vereenvoudigen, kunnen wij de door ons verzamelde gegevens van je gebruik van onze digitale media analyseren en die combineren met informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën is verzameld. Bijvoorbeeld om te weten welk digitaal kanaal (e-mail, social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) je voorkeur heeft, zodat wij onze communicatie kunnen toespitsen op dat kanaal of apparaat.

Om met je te communiceren

Wij gebruiken je contactgegevens om met je te communiceren, jouw vragen te beantwoorden of je klachten te behandelen.

Voor statistisch onderzoek

Wij gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, website en social media en naar het gedrag van de voorkeuren van onze klanten en gebruikers. Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten ontwikkelen. Daarnaast kunnen wij het ontwerp en de inhoud van onze website verbeteren. 

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen wij de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren. Wij gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificeerbare informatie. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder jouw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

Voor directe marketingdoeleinden

Wij kunnen je persoonlijke informatie gebruiken om je nieuwsbrieven of andere marketingberichten te sturen. Om te weten wat voor jou relevant is, kunnen wij automatische hulpmiddelen gebruiken om jouw persoonlijke informatie te analyseren. Hiertoe kunnen wij de hierboven beschreven informatie gebruiken en combineren. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde informatie ook combineren met informatie die wij ontvangen van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder jouw toestemming geen gevoelige gegevens gebruiken voor dit statistische onderzoek.

Wij gebruiken de resultaten van onze analyse om onze marketingberichten af te stemmen op jouw specifieke interesses en voorkeuren. Als onze analyse bijvoorbeeld aantoont dat je misschien geïnteresseerd bent in bepaalde soorten diensten, kunnen wij onze nieuwsbrief en website aanpassen met inhoud waarvan wij denken dat die voor jou relevant zijn.

Wij kunnen voor onze marketingberichten verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail en social media. Je kunt op elk moment je toestemming voor het toezenden van marketingberichten herroepen of er bezwaar tegen maken. Volg hiervoor de instructies in het desbetreffende marketingbericht of neem contact met ons op via privacy@studium.nl.

 

Hoe verzamelen wij uw gegevens

Studium B.V. kan je persoonlijke gegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je je aanmeldt voor een dienst of product van ons, een formulier invult, via social media met ons communiceert of je inschrijft voor onze nieuwsbrief. Afhankelijk van je instellingen voor sociale netwerken kunnen wij ook informatie ontvangen van de provider van uw sociale netwerk.

Privacy van minderjarigen

Wij streven ernaar om geen informatie te verzamelen over minderjarigen van jonger dan 16 jaar, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen om minderjarigen te targeten. Wij kunnen om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als je jonger bent dan 16 jaar, heb je de toestemming van ouder(s) of voogd nodig om de persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Je ouder(s) of voogd kan in dat geval ook altijd de verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen. Mocht je bezorgd zijn over de privacy van je kind in verband met onze diensten, of als je van mening bent dat je kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kun je contact met ons opnemen via privacy@studium.nl.

 

Informatie die wij verzamelen als je onze website gebruikt

Als je onze website bezoekt, leggen wij je IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en klikgedrag vast.

Daarnaast krijgen wij een automatische melding, wanneer je een nieuwsbrief opent of in een nieuwsbrief op een koppeling klikt. 

Beveiliging en bewaring

Wij nemen de beveiliging van jouw persoonsgegevens serieus en nemen daarom de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. 

Je persoonlijke gegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

Vrijgeven en delen van gegevens met derden

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vrijgeven aan of delen met derden: 

Voor de ondersteunende diensten die wij aanbieden

Voor het leveren van onze diensten maken wij gebruik van derden, zoals sociaalnetwerkproviders en marketingbureaus. Al deze derde partijen zijn verplicht jouw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

Voor statistisch onderzoek en direct marketing

Wij kunnen jouw persoonlijke informatie gebruiken voor de doeleinden van statistisch onderzoek en direct marketing (zie hierboven).

Websites van derden

Onze website bevat koppelingen naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden. Studium B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor uw eigen risico. Zie in het privacybeleid van deze derden (indien beschikbaar) hoe zij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

 

Onze samenwerking met STEK

Voor de examens maken wij gebruik van de diensten van STEK. Zij zijn een gekwalificeerd en onafhankelijk examenbureau. Na het examen, deelt STEK het eindresultaat met ons. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om.

 

Jouw rechten

Je hebt een aantal rechten wanneer wij persoonsgegevens van je vastleggen. Deze rechten zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Je kunt op elk gewenst moment je persoonlijke gegevens inzien, laten corrigeren, blokkeren of verwijderen.

Om gebruik te maken van je rechten kan je een schriftelijk verzoek indienen. Je kunt je verzoek sturen per post of per e-mail naar de hieronder genoemde adressen. Studium B.V. heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Studium B.V. laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Studium B.V., of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Studium B.V.  aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Per e-mail: privacy@studium.nl

Per post:

Studium B.V.
Wiekenweg 30, 

3815KL, Amersfoort
Nederland

Je kunt via privacy@studium.nl uiteraard ook contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacybeleid.

Hoe wordt dit privacybeleid bijgehouden

Dit privacybeleid is ingegaan per 22 april 2024 en vervangt ons voorgaande privacybeleid. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. We kondigen wijzigingen aan in overeenstemming met de wet. Wij informeren u over wijzigingen door het herziene beleid te publiceren op www.studium.nl en er volgt een duidelijke kennisgeving (door middel van een banner of e-mail) bij wezenlijke wijzigingen in dit privacybeleid. We adviseren je om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie op de website van kracht. Indien je gebruik maakt van de website of onze diensten nadat wijzigingen van kracht zijn geworden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert.

 

Cookiestatement

Studium B.V. maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies hebben verschillende functies. Vaak worden cookies gebruikt die een technische functionaliteit hebben. Door deze cookies werkt een website naar behoren en worden jouw voorkeursinstellingen onthouden. Deze cookies zorgen er ook voor dat een website geoptimaliseerd kan worden. 

Daarnaast maken wij gebruik van cookies die jouw websitegedrag bijhouden. Zo kunnen we op maat gemaakte content en advertenties aanbieden. In deze verklaring lees je van welke cookies wij op onze website gebruik maken. 

Gebruik van cookies 

Onze cookies kan je onderverdelen in drie (of vier) typen cookies: essentiële en functionele cookies, analytische cookies en marketing en tracking cookies. 

Essentiële / functionele cookies 

Deze cookies zijn essentieel om door de website te kunnen navigeren en de functies ervan te gebruiken. Functionele cookies onthouden keuzes die je maakt, zodat je voorkeuren altijd goed staan als je onze website weer bezoekt. Ook gebruiken we deze cookies om een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden. Omdat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website, kan je ze niet uitschakelen en worden ze automatisch ingeschakeld wanneer je de website gebruikt. 

Analytische cookies 

Deze cookies verbeteren de prestaties van de website en zorgen voor een fijnere gebruikerservaring. Door het verzamelen van deze informatie, begrijpen we beter hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we de effectiviteit van onze marketingcampagnes analyseren. Door dit te begrijpen, kunnen we jou de beste ervaring bieden. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot individuele personen. 

Wel gebruiken we Google Analytics, waarmee we individuele gebruikers kunnen onderscheiden. Voor meer informatie over de cookies van Google, verwijzen we je graag naar hun privacy- en cookiebeleid. 

Marketing en tracking cookies 

Wij gebruiken marketing- en trackingcookies voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan het bijhouden van gebruikersactiviteit op de website, het tonen van gerichte en gepersonaliseerde advertenties, het meten van de effectiviteit van campagnes en het personaliseren van de gebruikservaring. Deze cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van jou als gebruiker. Deze informatie gebruiken om relevante advertenties weer te geven, zowel op de website zelf als op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk van Studium.nl.

Websites en diensten van derden 

Via onze website kan jij als gebruiker doorklikken naar websites van derden. Onze cookieverklaring geldt niet voor deze websites. Daarom adviseren we je om het privacybeleid van deze derden te lezen, om zeker te weten dat ze zorgvuldig omgaan met jouw gegevens. 

 

Cookies beheren 

Bij je eerste bezoek aan onze website, kan je je eigen cookievoorkeuren instellen. Mocht je dit op den duur willen aanpassen, kan dat via de link in de footer van de website. Je hebt de keuze om cookies te accepteren of te weigeren. Behalve bij de essentiële cookies. Die zijn verplicht en nodig om onze website goed te laten functioneren. 

 

Informatie die je met ons deelt

U kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als u op ons reageert op social media of een klantenonderzoek invult.

 

Cookies en vergelijkbare technologieën

Als u onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.