Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Bij Studium stellen wij alles in het werk om je zo goed en correct mogelijk van dienst te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat er een fout wordt gemaakt of dat je om andere reden niet tevreden bent.

Gebruik onderstaand formulier om online je klacht bij ons kenbaar te maken. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht registreren wij deze intern en ontvang je de uitslag op de klacht. Indien je het niet eens bent met de uitslag van de klacht, wend je dan tot de Rechtbank Midden-Nederland. Alle klachten registreren wij intern, deze worden ten minste 1 jaar bewaard.

Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. In geval van een terecht bevonden klacht kan opdrachtgever recht hebben op aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag.

Stuur ons een bericht