Wat is het verschil tussen BRL 100 en BRL 200?

Stel, je hebt net je F-gassen categorie 2 certificaat behaald. Ben je er dan?
Ja en nee.
Om volledig aan de slag te gaan als koel- of warmtepomp installateur moet je ook nog eens je BRL 100 certificaat halen.

Wat is de BRL 100?

Een BRL (beoordelingsrichtlijn) is opgesteld en uitgegeven door Rijkswaterstaat. Het is een Nederlandse norm voor bedrijven. In principe vertelt een norm iets over een specifieke doelgroep of sector. Het legt uit wat je moet doen en hoe je het goed doet. De BRL 100 is een speciale norm voor bedrijven die werken in de koeltechniek en met koudemiddelen.

De BRL 100 certificering is een bedrijfscertificering waarmee je aantoont dat jouw onderneming een bepaalde manier van werken hanteert die overeenkomt met deze richtlijn. Denk aan het opleidingsniveau (F-gassen certificaat), het gereedschap dat je gebruikt, maar ook de manier waarop je rapporteert en je documentatie bijhoudt.

Wanneer heb je de BRL 100 nodig?

In Nederland is de belangrijkste regelgeving voor koudemiddelen vastgelegd in de Europese Verordening (EU)517/2014. Hierin staan eisen voor de verkoop, gebruik, opslag en bijhouden van gegevens met betrekking tot koudemiddelen. Je moet als bedrijf (dus ook als zzp’er) volgens deze voorschriften werken. Doe je dat niet en er vindt koudemiddel emissie plaats, dan bega je een milieudelict en dat levert je een boete van € 3.000,- (bedrijf) plus € 1.500,- (monteur) op.

Strikt genomen is een BRL 100 certificering niet verplicht, maar het is dé richtlijn om aan te tonen dat je aan de Europese Verordening voldoet. Bovendien wordt het vaak door aannemers en opdrachtgevers verplicht en kom je er niet onderuit.

Wat is de BRL 200?

Waar de BRL 100 zich richt op het bedrijf, richt de BRL 200 zich op de personen. Volgens de bedrijfscertificering (BRL 100) moeten de medewerkers van het bedrijf een bepaald opleidingsniveau hebben. In de BRL 200 staan de vaardigheden die een monteur volgens deze richtlijn moet beheersen.

Daarnaast bevat de BRL 200 eisen aan exameninstellingen en procedures voor het afgeven van een certificaat. Dit is voornamelijk relevant voor examenbureaus als STEK, STE en voor technische opleiders.

Met een BRL 200 certificaat toon je aan dat je werkt volgens de normen die in deze richtlijn staan. Dat komt er in het kort op neer dat je weet welke milieugevaren er aan koudemiddelen zitten en dat je emissievrij werkt.

Wanneer heb je de BRL 200 nodig?

Elke monteur die met koudemiddelen werkt moet zijn BRL 200 halen. Dit kan in de vorm van een F-gassen categorie 1 t/m categorie 4 certificaat. De bevoegdheid van werkzaamheden is afhankelijk van welk certificaat je hebt gehaald.

Zie ook onze blog: Wat is het verschil tussen F-gassen categorie 1 en categorie 2

BRL 200 certificering draagt bij aan de bescherming van het milieu en de veiligheid, door te verzekeren dat professionals goed zijn opgeleid en gekwalificeerd om met deze (milieu) gevaarlijke stoffen om te gaan​​.

Wijzigt de BRL met de nieuwe F-gassenverordening?

Op 11 maart is de nieuwe F-gassenverordening in werking getreden. De regels rondom F-gassen zijn vernieuwd! De fijne details over wat precies van ons verwacht wordt, zijn nog in de maak door de Europese Commissie, dus we moeten nog even geduld hebben voor de volledige lijst met vereisten.

Maar één ding is duidelijk: er gaan wijzigingen in de BRL komen. Het BRL 200 certificaat is nu nog voor altijd geldig. Net als je rijbewijs, heb je hem eenmaal gehaald, dan hoef je niet nog eens af te rijden. Daar komt verandering in, elke zeven jaar moet je een hercertificering doen. Daarnaast worden ook de natuurlijke koudemiddelen opgenomen in de BRL. Dit zijn:

  • Ammoniak
  • CO2
  • Koolwaterstoffen

Ook voor deze koudemiddelen moet je om de zoveel jaar een hercertificering aanvragen.

Conclusie

We staan op een interessant kruispunt in de wereld van koeltechniek en koudemiddelen. De invoering van de nieuwe F-gassenverordening en de bijbehorende veranderingen in de BRL 100 en BRL 200 normen markeren een nieuw tijdperk voor koeltechnici en intallateurs. Het is een tijdperk waarin kennis up-to-date houden een vereiste is.

Twijfel je nog over welke cursus bij jou past?

Maak gebruik van onze informatiesessies

Krijg advies van onze specialisten