Protocol Studium
COVID-19

Protocol en gedragsregels Studium B.V.

Studium heeft maatregelen getroffen om een veilige omgeving te creëren op onze leslocaties. In dit protocol vind je alle maatregelen die wij nemen om in deze bijzondere tijden toch doorgang te kunnen geven aan onze opleidingen. Wij hebben dit protocol opgesteld aan de hand van het ‘ Protocol verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding/examen’, afkomstig van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de richtlijnen van het RIVM. Medewerking van jou als gast aan het protocol en gedragsgedragsregels is erg belangrijk. De volgende uitgangspunten staan voorop:

 • Veiligheid van gasten en medewerkers van Studium staat ten alle tijden voorop.
 • Richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor alle medewerkers en gasten van Studium.
 • Focus van dit protocol ligt op hygiëne- en veiligheidsmaatregelen inzake COVID-19.

Update 26-11-2021: Cursussen en trainingen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid kunnen wel doorgang vinden. Opleidingen, trainingen, cursussen en examens die na 17.00 gepland staan hebben doorgang. Mocht dit voor jouw opleiding, training of examen anders zijn, dan wordt je hier per mail over geïnformeerd. 

Algemene voorschriften hygiëne en veiligheid

 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius, bij koorts of als je in afwachting bent van een Corona test. Als een van jouw huisgenoten klachten heeft en/of positief getest is op Corona blijf je ook thuis.
 • Houd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Was of desinfecteer de handen vaak en goed.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in de elleboog.
 • Reis alleen als het niet anders kan met het OV en ga niet carpoolen
 • Studium kan gasten weigeren of verwijderen van de leslocatie bij verkoudheid en/of griepklachten en/of een gast zich niet houdt aan dit protocol.

 

Algemene voorschriften leslocatie Studium

 • Het is verplicht om een mondkapje te dragen op onze leslocaties bij het verplaatsen door de leslocaties.
 • Bij de ingang van de leslocaties staat een desinfectiezuil. Desinfecteer je handen bij binnenkomst.
 • Bij de ingang van de leslocaties staat een temperatuurmeter, meet je temperatuur door je voorhoofd voor de sensor te houden. Is je temperatuur 37,5 graad of hoger? Ga direct naar huis.
 • Houd je aan de looprichting die is aangeven op de vloer.
 • Loop direct door naar de ruimte waar je les plaatsvindt en wacht niet in de algemene ruimtes.
 • Deuren van lesruimtes staan zoveel mogelijk open. Hierdoor kan het wat fris zijn, neem voor de zekerheid een extra trui, jas of vest mee.
 • Verplaats geen stoelen of tafels in de lesruimtes en algemene ruimtes.
 • Houdt loopverkeer zoveel mogelijk beperkt.

 

Voorschriften tijdens je les

 • Er is desinfectiespray aanwezig in de lesruimte en algemene ruimtes. Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de lesruimte en desinfecteer of was je handen vaak en grondig.
 • In de lesruimtes is desinfecterende oppervlaktespray en zijn papieren doekjes aanwezig. Je kunt eventueel je tafel na binnenkomst nogmaals desinfecteren.
 • Koffie, thee en fris worden in de lesruimte genuttigd. Algemene ruimte en de kantines zijn niet in gebruik als pauzeruimte.
 • De lunch wordt in de lesruimte gebracht. Hier dient ook de lunch te worden genuttigd. Algemene ruimte en de kantines zijn niet in gebruik als pauzeruimte.

Aanvullende voorschriften praktijkles

 • Je krijgt een installatie toegewezen van de docent. Werk zoveel mogelijk op deze plek.
 • Voorafgaand aan solderen of het werken aan elektrotechnische installaties was je je handen grondig met water en zeep, maar niet met alcoholhoudende spray of handgel.
 • Desinfecteer de installatie, het gereedschap dat je gebruikt hebt en je werkplek na gebruik met desinfectiespray en papieren doekjes. Gooi deze doekjes weg in de prullenbak bij de uitgang van de praktijkruimtes.
 • Het is voor deelnemers niet toegestaan om je in het kantoor of het magazijn te bevinden.

Na afloop van je les

 • Desinfecteer je werkplek na afloop van de bijeenkomst met desinfectiespray en papieren doekjes. Gooi deze doekjes weg in de prullenbak bij de uitgang van de lesruimte.
 • Wanneer de les is afgelopen, volg je de aangegeven looproute om het pand te verlaten.
 • Verlaat het pand zo spoedig mogelijk en houdt je niet op in algemene ruimtes.
 • Houd bij het verlaten van de verschillende ruimtes 1,5 meter afstand van elkaar.

Wij willen je alvast hartelijk bedanken voor je medewerking aan dit protocol en deze gedragsregels. Bij vragen over dit protocol kan contact opgenomen worden met Helenique van Dusschoten, per mail via helenique@studium.nl of telefonisch via 033 – 209 14 55.

Advies nodig?

Wij helpen je graag!

Michel Klok

Koeltechniek (10)

Elektrotechniek (3)

Logistiek & Veiligheid (8)

Klimaattechniek (2)

Soft Skills (3)

Installatietechniek (3)