Hoe groot is het tekort aan technisch personeel? deel 2

Ongeveer een half jaar geleden schreven we een stuk over het tekort aan technisch personeel. Hoe staat de technische sector er nu voor? Wat is de invloed van de coronacrisis geweest en hoe ziet de toekomst eruit?

In dit artikel:

  • Bekijken we de cijfers van het CBS (Centraal bureau voor de statistiek) en het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) opnieuw;
  • Kijken we naar welke invloed de coronacrisis had op de techniek sector;
  • Duiken we dieper in de toekomst van de technieksector.

Hoeveel werkzame technici zijn er?

Eind 2019 waren ruim 1,27 miljoen mensen werkzaam in de technische sector. Een percentage dat elk jaar licht steeg tot 2020. Vorig jaar was er een lichte daling naar bijna 1,24 miljoen mensen die werkzaam zijn in de techniek. Dit is altijd nog een percentage van 13.4% ten opzichte van de totale beroepsbevolking.

 

Bron: CBS Statline

Wat is het aandeel vrouwen in de techniek? Eind 2019 was dit percentage 13% van het totaal. Afgelopen jaar is het gestegen naar bijna 14,5%. Een kleine groei vergeleken met vorig jaar dus, maar net als de afgelopen vijf jaar geen grote verandering.

Bron: CBS Statline

De invloed van de coronacrisis op de technieksector

Wat zijn deze effecten en gevolgen van corona geweest voor de werkgelegenheid in de technieksector?

In de grafiek hieronder zien we de spanningsfactor. Dit is de verhouding tussen het aantal werklozen en openstaande vacatures. Hoe hoger de spanningsfactor hoe moeilijker het is om werknemers te vinden voor een openstaande vacature. Vergeleken met vorig jaar is de spanningsfactor stevig gedaald. Jammer genoeg betekent dit niet dat het tekort aan technisch personeel daarmee is opgelost.

Volgens het CBS heeft dat vooral te maken met de afname in gewerkte uren en vacatures. Het is duidelijk zichtbaar dat deze aan het begin van 2020 precies samenvielen met de komst van het coronavirus. Deze vacatures zijn niet ingevuld, maar vervallen of uitgesteld wat weer een direct gevolg is van de coronacrisis. Bedrijven zijn op dit moment voorzichtig met het aannemen van nieuw personeel.

De spanningsfactor wordt berekent door het aantal vacatures te delen door het aantal mensen dat korter dan 6 maanden een WW-uitkering ontvangt. Hoe hoger de spanningsfactor hoe moeilijker het is om werknemers te vinden voor een openstaande vacature.

Bron: UWV

Bron: Techniekpactmonitor/UWV

Nu er licht aan het einde van de tunnel zichtbaar lijkt, begint de markt en het vertrouwen zich langzaam te herstellen. Voorzichtig groeit het aantal openstaande vacatures en neemt de druk op de techniek sector weer toe.

De toekomst van de techniek sector

Die ziet er goed uit. Met de gemaakte afspraken van het klimaatakkoord van Parijs en het woonakkoord voor de bouw van één miljoen huizen, wordt technisch geschoold personeel steeds belangrijker.

Energietransitie

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen moeten er in de komende tien jaar tussen 23.000 en 28.000 extra technisch opgeleide werknemers bijkomen. Dit is noodzakelijk vanwege de verduurzaming van kantoorpanden, de bouw en plaatsing van hernieuwbare energiebronnen. Denk daarbij aan windturbines, zonnepanelen, de verduurzaming van meer dan 1,5 miljoen huizen en alle bijkomende maatregelen zoals extra laadpalen voor elektrische auto’s.

Woningbouw

Naast de klimaatdoelstellingen wordt de roep om nieuwe huizen steeds sterker en hebben alle politieke partijen plannen voor nieuwbouwwoningen. Daarnaast hebben de 25 grootste branche- en belangenverenigingen in de woningbouw een akkoord gesloten voor de bouw van één miljoen huizen voor 2030. Ook hiervoor is meer technisch geschoold personeel nodig.

Afname interesse technische studies

De vraag naar technisch personeel gaat helaas niet samen met een groeiend aanbod. Volgens DUO (Dienst Uitvoerend Onderwijs) lijkt de interesse in technische studies tot 2030 alleen maar af te nemen. Dat komt door het imago van ‘’vieze handen’’ dat de techniek sector met zich meedraagt. Daarnaast zien veel ouders een VMBO-advies als een lager en slechter advies dan een HAVO/VWO-advies. Het vakmanschap wordt door veel mensen helaas ondergewaardeerd.

Conclusie voor de techniek sector

De coronacrisis heeft het tekort aan technisch personeel niet erger gemaakt, maar zeker ook niet opgelost. Hoewel het aantal openstaande vacatures licht afneemt, komen er in de nabije toekomst veel meer openstaande vacatures bij. Dit komt doordat er meer huizen gebouwd gaan worden en er ook veel meer banen bijkomen door de energietransitie die voor de deur staat.

De oplossing

Volgens Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, komen we momenteel 20.000 technische medewerkers tekort. Daar komen nog 25.000 banen bij in de komende jaren. Om het tekort op te lossen is het belangrijk dat de techniek aantrekkelijker wordt. Hiervoor heeft Terpstra een deltaplan geschreven dat zich focust op het verbeteren van de financiering voor technische opleidingen, het verbeteren van de kansen voor zij-instromers en een eerlijkere en betere aandacht voor techniek. Want het ‘’vieze handen’’ imago is onterecht.

Studium

Hier komen wij als onderdeel van de oplossing. Betere financiering en de kansen voor zij-instromers maakt het volgen van een technische opleiding veel aantrekkelijker. Technische opleidingen zijn precies datgene waar Studium goed in is.

Met evenveel aandacht voor de praktijk als de theorie, weet je na een opleiding of cursus bij Studium precies wat je moet doen tijdens je dagelijkse werkzaamheden. Studium is de technisch opleider die precies aansluit bij jouw bedrijf of werkzaamheden.

Advies nodig?

Wij helpen je graag!

Michel Klok

Koeltechniek (10)

Elektrotechniek (3)

Logistiek & Veiligheid (7)

Klimaattechniek (2)

Soft Skills (3)

Installatietechniek (3)